-- --- ·-· ··· · ·- -·- ·- -·· · -- ·· -· 

MORSEAKADEMIN

60 ÅR 2021

Jubileumsfoto 60 år 2021-10-01 under vingarna på gul Petter i helt ny outfit.

(Fotograf Magnus Edman)

 

Jubileumsfoto 60 år 2021-10-01 under Gul Petter

Jubileumsfoto 55 år 2016-09-02 under vingarna på Gul Petter. (Fotograf Jan Dorf)

Jubileumsfoto 50 år 2011-08-06 under vingarna på Gul Petter. (Fotograf Stig Nyström)

Mätta och belåtna, Göteborg 1963. (Fotograf Stig Nyström, inklistrad)

Hemsidan upplever du bäst på din dator. Mobiler och s k Paddor  missar full support.

  STARTA HÄR > > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)

MORSEAKADEMIN FSS/F14 1961-1963

Under denna rubriken kommer information om kamratföreningens aktiviteter, evenemang, annonser mm att införas. Vi vill också att denna sidan skall vara ett aktivt instrument för alla medlemmar. Kamratföreningen består av de unga män som skrev kontrakt med Flygvapnet och FSS/F14 i Halmstad 1961. Hjälp oss att fylla detta utrymme och kom gärna med önskemål/förslag och idéer om innehållet.

<< Klicka på Kontakter här till vänster om du vill komma i kontakt med redaktionen, eller använd telefonnummer i distribuerad medlemslista.


Aktuella rubriker: (Klicka på de vita rubrikerna)

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMARNA<<< NYTT

* * * * *

INFÖR 2023, EXAMEN 1963 JUBILEUM 60 ÅR<<<NYTT

Om du vill göra IntresseAnmälan (IA) sänd mail till Wal nu snarast.

< < < < < < Intresse Anmälan (IA) till 2023 = 60 års JUBILEUM EXAMEN 1963 < < < < < < Anderson Hans (IA)  < < Andersson Björn ()<  < Bokvist Ove (IA) < < Blomqvist Göran (IA) < < Granquist Conny (IA) < < Jonsson Bengt (IA) < < Lejsved Bengt (IA) < < Mayer Leif (IA) < < Nilsson Bernth (IA) < <  Nilsson Ronnie (IA)  < <  Nyström Stig () <  <  Olsson Bengt (IA) < < Olsson Gösta () <  <  Parsby Jan ()  < < Sand Kenneth ()  <  <  Schell Thomas () <  <  Siljeholm Leif ()  < <  Sjöström Bo () <  < Svensson Tord () <  <  Wahlström Jan (IA) < < Öhrling Börje (IA) < < < < < SLUT < < < < <<

Här kan ni nu också lämna förslag till programinnehåll på kommande 60 års Jubileum 2023 Examen 1963 (FSS och STRIL).

Frågeställningar att ta hänsyn till:

  • Plats?

  • Hur många övernattningar klarar vi och när startar och avslutar vi övningen?

  • Agenda/program?

Här under finns utrymme för era funderingar och förslag som ni nu mailar/ringer in till Wal som vanligt:

FÖRSLAG <<<< NYTT

Val Hall Park (gamla F10). Där finns både restaurang, hotel och flygmuseum.= (Bok)(Gan)(Bom)

Aeroseum, Berganläggning. = (Bom)

  * * * * *

MEDLEMSAVGIFT (Hemsidan)

Hemsidan 2021-2022 = 566SEK

Följande har betalt medlemsavgift 1 år 2021-08-18 t o m 2022-08-19.

Senast 2021-11-15 skall avgiften 40SEK vara betald = (bet).

< < < < MEDLEMSAVGIFT (bet=SEK40) 2021-08-19 t o m 2022-08-19 < < < < Anderson (AroHans)(bet=100) < < Andersson (AdoBjörn)(bet=40) < < Blomqvist (BomGöran)(bet=100) < < Bokvist (BokOve)(bet=00) < < Granquist (GanConny)(bet=100) < < Ingemansson (Hedersmedlem ej avg Ingvar < < Jonsson (JonBengt)(bet=100) < < Lejsved (PerBengt)(bet=50) < < Mayer (MayLeif)(bet=100) < < Nilsson (NisBernth)(bet=40) < < Nilsson (NilRonnie)(bet=100) <  < Nyman (NymKåre)(bet=00) < < Nyström (NysStig)(bet=00) < < Olsson (OlsBengt)(bet=100) < < Olsson (OloGösta)(bet=00) < < Parsby (ParJan)(Bet=00) < < Sandh (SanKenneth)(Bet=100 varav Ove Bet=50) < < Schell (SelThomas)(bet=00) < < Siljeholm (SilLeif)(bet=50) < < Sjöström (SjöBo)(bet=00) < < Svensson (SveTord)(bet=00) < < Wahlström (WalJan)(bet=40) ( < < Öhrling (ÖrnBörje)(bet=100) < < < < < SLUT< < < <

* * * * *

TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)

* * * * *

FRAMTIDA AKTIVITETER<<<NYTT

Här under vill vi att ni nu kommer med förslag på framtida gemensamma övningar och aktiviteter eller andra önskemål.<<<NYTT

* * * * *

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EVENEMANG

* * * * *

60-ÅRS FSS/F14 JUBILEUM 2021 (Genomfört)

Plats Tylebäck 2021-09-30 och 2021-10-01.

* * * * *

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


ANNONSER (Önskar köpa/sälja/hyra/byta/låna/bli av med osv)

1. Byta/hyra på semester (ref.4318): Har Skånelänga på Österlen .

Önskar 1 vecka, sommar/vinter, landsbygd, skog, kust även stad.

2. (ref4318) Säljer makalösa färdigbyggda SAAB modeller:

 SK60, J29 Tunnan, J35 Draken, J37 Viggen. Vingspann från ca 0,5 - 1,5 meter.

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


REDAKTIONEN HAR ORDET

1. Det finns massor av fotografier som Stig Nys tidigare haft ute på nätet men eftersom hans site kraschat har Jan Wal nu lagrat alla bilder. Vill du ha tillgång till alla dessa bilder från 1961 och framöver kontaktar du bara Jan Wal.

2. Håll medlemsregistret uppdaterat! Meddela förändringar i dina adresser eller telenr. Glöm inte meddela förändring i din e-post adress.

3. Till följande saknas e-postadress:

< < < < < < < Eriksson Mats < < Geijer C.C.H < < Holmeros Kenneth < < Klaar Bo < < Sjöström Bo < < Sundlin G  < < < < < < SLUT< < < <

<< Klicka på Kontakter här till vänster om du vill ADRESSÄNDRA, även internetadress mm, eller komma i kontakt med redaktionen.

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EPILOG FRÅN 60-ÅRS FSS/F14 JUBILEUM 2021

 

 

Här saknar jag lämpligt foto från dag2 på HCA. Tacksam om någon kan bidraga <<<<NYTT Utkast

Så blev det ändå ett möte med Morseakademin under två dagar 30/9 -1/10 . Trotts CV-19 som länge var ett hot mot att kunna genomföra ett skarpt 60 års jubileum med ett intressant program för gentlemännen i Morseakademin. Vidare fick några medlemmar lämna ett sent återbud p g a sjukdom. En företeelse som är ganska vanlig i den ålder vi representerar. Trotts detta mönstrade 13 fräscha och förväntansfulla herrar evenemanget som gick av stapeln på Tylebäck Hotell och Konferens i Tylösand. Gamla F14 kunde för första gången inte ta emot oss p g a pandemin. Ändå genomfördes under två halvdagar ett strålande program i hällande regn.

Vi samlades dag 1 vid 15-tiden för att åter igen bekanta oss med varandra. Alla kunde konstatera att sanningen tydligen är att  ingen förlorat sin personliga karaktär under 60 år. Märkligt!! Det är bara karossen som börjar krackelera så smått i någon hörna.

Efter samlingen blev det så dax för dagens första pass i filmsalen. Bl a fick vi se en intressant film om Tylebäck under Kalla kriget. Vi dryftade diverse sanningar och halvsanningar och straxt var det dax för Jubileums Supén som vi alla såg fram emot.

Vid pass 22:00 var det så tid för andra passet i filmsalen.  Då var det dax för Silent Key och parentation för de som lämnat oss. Efter denna värdiga och stillsamma programpunkt fick alla tid för att berätta om sina öden och äventyr sedan vi 1961 skrev kontrakt med Flygvapnet. Många sanna och även misstänkt friserade äventyr ventilerades. Några ögonlock föll efterhand ihop och vid midnatt släntrade vi hem till vårt rum och den hägrande sängen.

Efter en god natts sömn var det dax för dag 2 med besök på Halmstad City Airport (HCA). Hans Aro har med sina goda kontakter lyckats engagera Hans Hansson, ordförande, för Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening Halmstad och Magnus Edman, flygplatschef HCA.

Hans Hanssons givande presentation koncentrerades till projektet av den nyligen renoverade A32 Lansen (Gul Petter) som nu är placerad på pelare intill HCA.

Magnus berättade bl. a. om hur pandemin påverkat hela flygverksamheten och speciellt HCA. Han ser fram emot elktriferingen av flyget  som säkert kommer att utveckla HCA mycket positivt i framtiden.

Klockan 12:00 blev det final med traditionell fotografering under Gul Petter, nu med helt ny outfit.

Vi ses väl snart igen 2023 på Jubileum Examen 1963!?

På jubileumskommitténs vägnar, Hans Aro och Jan Wal/Wal   

TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


 

EPILOG FRÅN 55-ÅRS FSS/F14 JUBILEUM 2016

 Text och bild från Flottiljområdets Kamrattidning (fotograf Jan Dorf).

Den första elevkullen Signalvolontärer i Flygvapnets Signalskolas (FSS) nya etablering inom dåvarande Kungl. Hallands Flygkår började sin utbildning måndagen den 2 oktober 1961. Veckan dessförinnan hade 85 stycken unga förväntansfulla, spända och lätt nervösa äldre tonåringar från i stort sett hela Sverige, testats i Halmstad. Efterhand som testresultaten blev klara reducerades skaran. På lördagen den 30 september 1961 var det 40 stycken kvar, som alla skrev under anställningsbevis i Flygvapnet.

Utbildningen i korpralskolan började således direkt efter helgen. Efter ett års slit och pluggande kom befordran till korpral. Samtidigt kom erbjudande om att de som ville kunde byta inriktning på studierna och flytta till Radarskolan, F 2 Hägernäs. Cirka hälften accepterade detta och bytte inriktning för att under furirskolan utbilda sig till luftbevakare och senare radarjaktledare.

Trots denna splittring av den ursprungliga gruppen har man vart 5:e år träffats på f.d. F 14 för att fira starten på en utbildning som gjorde ynglingarna till vuxna män. Under senare år samlas gruppen under namnet Morseakademin och håller kontakten bl.a. via egen hemsida.

I september 2016, var det dags att mötas på platsen där allt en gång startade för 55 år sedan. Tretton något åldrade "ynglingar" hade möjlighet att deltaga.

Stabschefen FMTS, Jan Dorf var programmakare och gav oss deltagare en mycket innehållsrik information om dagens verksamheter på FMTS. Vidare presenterades den nya flygledarsimulatorn. Programmet avslutades med en redogörelse för hur man idag kommunicerar inom Flygvapnet.

För första gången under alla dessa jubileumsträffar gick det inte att ordna förläggning inom FMTS staket. Lv 6 svarade dock för ett utomordentligt natthärbärge. Den välsmakande jubileumsmiddagen intogs i den anrika officersmässen på samma ställe.

Efter en stadig frukost i militärrestaurang Påfågeln och återställning av logement var det dags att ta farväl. I avskedets stund uttalade alla en förhoppning om att vi ses igen om 5 år för att då fira det aktningsvärda 60 årsjubileet.

För Morseakademins organisationskommitté

Hans Anderson

TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EPILOG FRÅN 50-ÅRS FSS/F14 JUBILEUM 2011.

"50 åringarna" framför Gripen 2011-08-05 (fotograf Stig Nyström).

För 50 år sedan skrev vi kontrakt med Flygvapnet och FSS/F14. Många av oss visste väl igentligen inte riktigt vad vi gav oss in på men där grundlades en kamratanda och vänskap som fortfarande i högsta grad lever vidare och måste bekräftas. Visst blev det succé! Med ett tre dagars digert program, 5 t o m 7 augusti, fick vi information om försvarssystem under temat "FV-system historiskt>nu>framtid". Första dagens höjdare var studiebesöket på Luftsystemavdelningen med Gripen och dragningen på Elektrosystemavdelningen. På kvällen blev det en uppsluppen mingel och grillafton med många upptåg och historier, gamla som nya.

Förmiddagen dag 2 fick vi så besök av gamle vännen Samuel Morse, i skepnad av Thomas Sel, numera lätt åldrad med klar mellansvensk dialekt. Vi fick erfara att telegrafering numera är lika aktuellt som indianernas röksignaler d v s helt skrotat och används endast av entusiaster som fortfarande kan höras i etern. Tack Thomas för ditt nostalgiska inslag och din avslutande snygga svängom på din nyckelbugg.

Efter Morse var det dax för verkligheten. Ola Anderson berättade om sitt arbete i FV som flygstridsledare (FSL) och jaktledare (JAL). Mycket har förändrats sedan 60-talet. Numera är likheten med s k dataspel uppenbart. Tack Ola för ditt intressanta och innehållsrika föredrag och proffsiga framförande.

Under hela eftermiddagen gavs det tid för inspektion av alla skeppen i hamnen. TSR (Tall Ships Races) hade valt Halmstad som slutmål samtidigt som vi jubilerade. Ett fantastikt skådespål med massor av master och tåg.

På kvällen var det så dax för den stora jubileumsmiddagen. Märkta av stundens allvar och Silent Key var stämningen något mer dämpad än förra aftonen. Men många glada sånger och tal och mer eller mindre vackra historier framfördes och vid pass midnatt släntrade vi hem till luckan för en välfötjänt vila.

Tidigt dag 3 intogs frukost med efterföljande sammanfattning av firandet. Alla uttryckte, till glädje för jubileumskommitten, sitt uppriktiga gillande av det gedigna programet och FMTS uppställning med skicklig och trevlig personal. Det här blir svårt att överträffa! Men redan nu utmanar våra representanter från mellan- och västsverige oss inför nästa övning 2013 som planeras till firandet av vår examen för 55 år sedan.

Återstod sedan bara att ta farväl av de som inte valde att följa med till flygmusum på gamla F10.

Ett STORT TACK till alla deltagare, FMTS personal inkl Konvaljmässen, alla föreläsare och gäst, samt våra flitiga fotografer Björn Ado och Stig Nys.

På jubileumskommitténs (Hans Aro, Kenneth San, Kåre Nym, Jan Wal) vägnar. / Jan Wal

Våra akrediterade fotografers bildbevis finner du hos Jan Wal som förvaltar alla Morseakademins samtliga foto.

TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EPILOG FRÅN 45-ÅRS FSS-EXAMEN JUBILEUM 2008.

Jubileumsfoto 2008-04-22 under gamla vingslitna Catalinan (fotograf f d stridspiloten Roland Printzskiöld).

För att jubilera vår examen på FSS/F14 1963 samlades Morseakademin i Linköping för två dagars digert studiebesök, måndagen 21 t o m tisdagen 22 april. Med hjälp av sina gamla goda kontakter kunde Hans (Aro) bjuda på ett mycket innehållsrikt program med anknytning till Flygvapnet och vårt gemensamma flygintresse.

Efter lunch dag 1 på Saab Aerosystems AB gjorde informationsdirektör Owe Wagermark en utförlig redovisning av Gripen projektet, marknadsläget just nu samt vilka konkurrenter Gripen "slåss" med. Efter Gripen bedömer man att det är slut med piloter i flygplanen, enligt Anders Carp, äffärsansvarig för UAV'er (Unmanned Aerial Vehicle). Nu utvecklar Saab även framtidens pilotlösa stridsflygplan.

GRIPEN (s k Norgeversionen).

Besöket avslutades med en spännade rundvandring i produktionen av Gripen.

Efter eftermiddagens överväldigande mottagande och uppställning av Saab bar det av till Idingstad Säteri som undertecknad tidigare under en semester bebott. Efter fördelning på rum samlades vi på altanen i det fantastiska aprilvädret. Som vanligt berättades en hel del gamla (även nyare) minnen och historier. På den traditionella progrmpunkten, vad hände dig efter examen, var det Bengt ("Tobias") tur att berätta. Han passade också på att lova att vid nästa jubileum ha tappat ansenliga kilo i vikt. Vi får väl se hur det blir med de...

Kvällen avslutades med gemensam jubileumssupé samt Silent Key och därefter fortsatt minglande. Efter dagens omfattande och ansträngande program var det vid pass midnatt dax för herrarna att lämna in för välförtjänt vila och återhämtning inför morgondagens övningar.

Dag 2 inleddes med besök på Flygskolan Malmen där dagens blivande stridspiloter får sin grundutbildning.

Våra guider under besöket på skolan var Flygsäkch Per Amelin och Jan Basilius. Per berättade för oss om skolans verksamhet och organisation. Sverige är den enda nationen i världen som direkt startar flygutbildningen med jet-flygplan (SK60). Efter simulatorflygning och flygning med SK60 flyttar de nyutbildade piloterna till F7 Såtenäs för utbildning och inskolning på JAS 39 Gripen. Vi fick förmånen att provlyga den nya flygsimulatorn som helt nyligen tagits i bruk. Jo då... många av oss störtade!

Efter lunch på Flygskolan for vi på eftermiddagen till Flygvapenmuseum för att beskåda gamla och nya stridsflygplan.

Här mötte f d stridspiloten Roland Printzskiöld, 85 år ung, oss för att visa och berätta om flygvapnets historia. Signalspaning genom tiderna intresserar ju oss eftersom ämnet varit aktuellt för oss under FV-tiden. Roland berättade flera spännande, möjliga och omöjliga, historier från flygarlivet kring krigsåren. Som avslutning på vårt jubileum samlades vi för fototagning under den gamla Catalinan.

På jubileums kommitténs (Hans A, Jan W) vägnar. / Jan W

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EPILOG FRÅN 45-ÅRS FSS JUBILEUM 2006

Bild och text här under är hämtad ur Hallands Posten den 10 oktober 2006.

Bild: Privat

Den 1 oktober 1961 började 40 ynglingar från Luleå i norr till Trelleborg i söder, från Ven i väster till Kalmar i öster, en tvåårig yrkesutbildning vid dåvarande Flygvapnets signalskola, F14 Halmstad. För en tid sedan träffades de åter på "gamla F14" för att fira jubileet. Flygsignalister var yrket som hägrade. På den tiden var det telegrafi, som var huvudämnet, och utbildningen var den första i sitt slag vid F14. Denna pionjäranda satte sin prägel på ynglingarna, som svetsades samman på ett sätt, som nu för tiden inte är så vanligt. "Morseakademin" blev ett samlingsnamn, under vilket man träffas med jämna mellanrum. Under två dagar för en tid sedan hölls 45-årsjubileet på "gamla F14", där allt hade sin början. Programmet innehöll bl a information om utvecklingen inom Försvarsmakten, besök på garnisonsmuseet, tipspromenad, kamratmiddag med mera. Fram till avskedsstunden på söndag förmiddag hjälptes alla åt att minnas den härliga kurstiden. De nu grånade flygsignalisterna har varit med om en utveckling inom telekommunikationen, som kan samanfattas: "i förrgår Morse, i går fax och i dag e-post". Och det kan slutligen nämnas att 50-årsjubileet om fem år redan är på planeringsstadiet.

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EPILOG FRÅN 40-ÅRS EXAMEN JUBILEUM 2003

Jubileumsfoto examen 2003-09-07 under gamle kollegan Gul Petter (fotograf okänd kvinna).

Det blev åter igen en lyckad tillställning med många gamla morsehackare och inbjudna gäster. Övningen skulle gå i nostalgins tecken och så blev det också. Men föst fick vi en utförlig redogörelse av trevlige Övlt Hansson om konsekvenserna av det senaste försvarsbeslutet. Det blir tydligen inte mycket kvar av försvaret men FV och försvarets skolor i Halmstad tycks leva vidare. Detta gläder alla oss som tänker hålla kontakten med FSS levande.

Nu blev det dax för nostalgi på Konvaljmässens terass. Tack Kenneth för dina fina kontakter med vädergudarna och övriga arrangemang på F14 och inte minst för den läckra jubileumssupén. Vi tackar oxå de herrar som berättade om sina öden och äventyr efter examen fram till i dag. Vi håller tummarna för Conny G... måtte han finna nya skidspår söderöver så att han kan stilla sin hunger efter sitt efterlängtade blötföre. Bengt O lotsade oss igenom svårmanövrerade farvatten men vad vi förstod längtade han mest efter att bli landkrabba får gott och fortsätta att ta livet med ett leende och krydda det hela med en massa goda historier. Överstelöjtnanten Kåre N (som nådde de högsta höjderna av de som stannade i FV), kommer i dagarna att buklanda som civilist, berättade om sina öden och äventyr där uppe bland molnen. Av Hans A kunde man förstå att hans liv och leverne after examen bestod mest av en enda lång transportsträcka till lands och luft. Om vi fattade det hela korrekt hade han vissa problem med att orientera sig i tid och rum.. e det dag eller natt.. e jag i Växjö eller Halmstad eller möjligen i Klaipeda. Nåväl till slut hittade han hem till familjebasen i Halmstad där livet numera tycks framskrida i ett för alla lämpligt tempo.

Efter inkvartering och mingling på gamla luckan var det så dax för jubileumssupén. Som vanligt hölls en massa vackra tal. Våra inbjudna gäster, Gunnar Olsson, Werner Sjöström och Ingvar Ingemansson höll så många tal och var så tacksamma och berättade så många ofattbara historier att måltiden tycktes vara hela kvällen. Efter parentation (tack Thomas S) av ny medlem i Silent Key och avslutad middag vidtog återhämtning i mässen och fortsatt samkväm.

Straxt före midnatt serverades nattamat till dem som hade plats och lust för intag av ytterligare föda. Därefter släntrade sällskapet hem till luckan för välförtjänt vila inför morgondagens avlutande övningar. Nu blev det så få deltagare på golfen att vi fyra avstod tävlandet och priserna och genomförde i stället en 9-håls sällskapsrunda som fick avsluta årets jubileum. TACK alla ni som deltog på årets jubileum... hoppas vi ses snart igen.

På jubileums kommitténs (Hans A, Kenneth S, Jan W) vägnar. / Jan W

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


EPILOG FRÅN 40-ÅRS FSS/F14 JUBILEUM 2001

Jubileumsfoto 2001-06-29 under gamle kollegan Gul Petter. Fotograf, fotoenheten F14.

TACK ALLA GAMLA MORSE HACKARE!

Det blev faktiskt två magiska dagar med IT-skolan, mingling, mat och dryck första dagen. Tack Kenneth för att du finns! Minglandet på  Konvaljmässens terrass blev ju en höjdare i det fantastiska Halmstads vädret. Snacket på luckan likaså. Efterföljande supé med vackra tal kommer vi väl ihåg? Och tack Kåre för alla FV-souvenierer.

Andra dagens oförglömliga golfrunda till minne av gamle Morse, The Morse Signal Tour Cup, med nya regeln "leta boll hur länge som helst och hindra spelet så mycket som möjligt och släpp under inga omständigheter igenom efterföljande boll"!! För att inte tala om den  bullrigt/störande samtidiga flyguppvisningen med bl a den gamle Mustangen och överflygningen av beredskapsfisken (AJ37 Viggen). Makalöst!! Tack Hans för detta! Hur f-n tajmade ni ihop allt? Det går ett rykte om att både Kåre och Hans hade fångat fisken!!??.... Nåväl priser blev det oxå till slut. Vinnaren Jan P fick en kikare för att lättare kunna se sina framtida  HOLE-IN-ONE. Tvåan Leif S valde oxå kikaren, för att som han sa, litet lättare kunna följa sina långa drivar.....?! Trean Jan W valde livrem för att lättare kunna se bollen vid puttningen.... Sponsor Thomas S överlämnade en kikare till övriga deltagare med en förhoppning om att underlätta letandet i framtiden för dessa herrar som så godmodigt letade och letade utan att vinka fram efterföljande boll. Tack Thomas för denna omtanke!

Epilog: Blev då dessa dagar oförglömliga? Var förväntningarna för stora? Svaret är JA respektive NEJ i frågeställd ordning. Detta kan beläggas med alla positiva, glada och tacksamma brev som influtit på mailadressen. Och man kan tydligt läsa mellan raderna att de flesta inte står ut med tanken på att det dröjer 5 långa år tills vi möts igen på nästa jubileum. Men varför måste det dröja.... Det finns säkert många av oss som sitter inne med goda idéer om firaranledningar. "Mina Herrar"!!!  LÅT OSS HÖRA... SÅ SES VI SNART IGEN MEN LÅT DET BARA INTE DRÖJA ALLT FÖR LÄNGE.

På jubileums kommitténs vägnar/ Jan W

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


FRÅN 35-ÅRS FSSF14 JUBILEUM 1996

Första F14 lärarna träffas igen. (Bildtext i HP 1996-10-21, 35-års jubileum)

LÄNK till Stigs bilder: > http://www.hemmanet.net/skydd/mysek/=Har kraschat! Bilderna förvaltas numera av Jan Wal.

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


* * * * * SENASTE NYTT * * * * *

GUL TEXT=aktuell text

VIT/KURSIV TEXT=ej aktuell text

42. 220317: SILENT KEY, jag har i dag fått information om att vår magister i engelska Duncan Reid avled i Halmstad 2022-03-04. Han var född 1934-05-13.<<< NYTT

41. 220316: SILENT KEY, jag har i dag fått information om att vår Broder och Kamrat Övlt Kåre Nyman avled i Osby 2022-03-09. Han var född 1944-03-16.<<< NYTT

40. 220130: SILENT KEY, jag har i dag fått information om att vår Broder och Kamrat Jan Iggbom avled i Stockholm idag 2022-01-30. Han var född 1943-08-26.


SENASTE NYTT (historik)

GUL TEXT=aktuell text

VIT/KURSIV TEXT=ej aktuell text

39. 210930-211001: Tylebäck=  60 års jubileum 2021.

38. 210623: Mail ut = Kallelse/Slutlig anmälan till Jubileum 2021

37. 210515: Hela V18 &V19 plan/besök inför jubileum 2021.

36. 210420: Tredje telefonmöte inför jubileum 2021.

35. 201222: SILENT KEY, jag har i dag fått information om att vår Broder och Kamrat Bengt Thorbjörnsson avled i Fagersta 2020-12-20. Han var född 1944-09-19.

34. 200802: Andra telefonmöte inför jubileum 2021.

33. 200304: Första telefonmöte inför jubileum 2021 (60år). Vi planerar med en övning i slutet av september. Fredag + lördag, 2 övernattningar.

32. 190902: SILENT KEY, jag har i dag fått information om att vår Broder och Kamrat Stern A Lindell avled 2019-08-01. Han var född 1944-11-16

31. 190902: SILENT KEY, jag har i dag fått information om att vår Broder och Kamrat Rolf, E Bjers avled i Ljungby 2019-06-11. Han var född 1944

30. 180815: SILENT KEY, Vår klasschef och vän fd fanjunkaren Werner Sjöström avled 2018-07-28 i Halmstad.  Han var född 1921-02-06.

29. 160417: SILENT KEY, jag har idag fått information om att vår Broder och Kamrat Bengt (Venus) H S Andersson avled 2015-06-16.

28. 160121: Jubileumskommitten har idag haft sitt 2a skypemöte inför 2016.

27. 160109: Morseakademins bildarkiv på Stigs hemsida har kraschat. Kommer tyvärr inte att kunna återstartas.

26. 151005: Jubileumskommitten har idag haft sitt första skypemöte inför 2016.

25. 150820: Hemsidan 2015-2016 betald 2015-08-20.

24. 140909: Nytt webbhotel för hemsidan 2014-2015 betald 2014-09-09.

23. 130915: Svaren på Enkät 2013 utsänd.

22. 130611: Enkät 2013 utsänd, retur senast 130630.

21. 130530: Uppsala 2013 inställt.

20. 130210: Skypemöte inför 2013.

19. 121015: Skypemöte inför 2013.

18. 100520: I dag avled fd fanjunkaren och vår instruktör Arnold Åkerlind. Han var född 1923.

17. 100412: Telefonmöte inför 2011.

16. 100303: Inför 2011. Jubileums kommitténs telefonmöte.

15. 091206: I dag avled vår fd magister i svenska Pierre Rosengren. Han var född i Skåne 1923.

14. 090514: I dag besöker 13 medlemmar F17 H.

13. Januari -09: Ingemar Hanning har avlidet.

12. 090122: Inför 2011. Jubileums kommitténs första möt hos Hans i Halmstad.

11. 071027. Vår fd instruktör fanjunkaren Rune Sernklo avled idag.

10. 060829. Vår fd instruktör och kurschef kapten Gunnar V Olsson avled idag.

9. 060828. Jubileumskommittén har idag haft sitt sista möte inför Jubileum 2006. Programmet är nu spikat och vi kommer att vara ca 25 deltagare viket måste anses bädda för stor succé.

8. 060302. Jubileumskommittén har idag haft sitt andra möte med anledning av Jubileum 2006. Programmet tar nu sin form. När allt är på plats kommer detta att läggas ut på nätet och skickas till samtliga via e-post.

7. 051217. Jubileumskommittén har idag haft sitt första möte med anledning av Jubileum 2006. Eftersom intresset efter ankäten visade sig vara stort beslutades att göra inbjudan till samtliga medlemmar i Morse Akademien. Vi kommer vidare att besöka och boka fasiliteter på FMHS för att kunna genomföra övningen med ett intressant innehåll. Nästa möte i februari -06

6. 030314. På första planeringsmötet inför examensjubel beslutades att inbjudan med program på hela övningen skall vara spikat före påsk. Dock fastslogs redan idag att övningsplatsen förlägges till F14 på mångas begäran. Kallelse med slutlig tidpunkt och komplett program kommer att annonseras över e-post och här på hemsidan före påsk.

5. 030226. Första planeringsmötet inför examensjubel sker 14/3 9:00.

4. 021030. Som ni säkert upptäckt har min sändare varit död en längre tid. Detta p g a en allvarlig hårddisk kvadd vilket inneburet att jag förlorat all information. Mina filer och register är som bortblåsta. Men som jag alltid predikar "ta för vana att alltid säkerhetskopiera filer och program" borde detta inte vara något problem. Men det hade man ju inte gjort! För en dyr peng har jag nu fått återskapat det mesta av min installation tack vare en duktig "snickare" som är specialist inom området. I dag hjälpte broder Leif S mig med det sista för att åter komma ut i Cyberspacen och det tackar man speciellt för.

3. 020502. SILENT KEY: Vår broder och Kamrat Uno Sangren avled i dag.

2. 011209 VIRUSVARNING!!: Det föreligger stor risk att du kommer att bli smittad inom den närmaste tiden om du inte är på din vakt! På förekommen anledning ska du som är medlem i FSS och har adresser hos våra vänner vara extra uppmärksam. Exekvera (klicka inte på) bifogad bilaga (gem) om du inte vet att brevet och bilagan är äkta. Radera då i stället hela brevet. Jag kommer t ex att sända mail till er alla och då nämner jag att jag bifogar information (uppdaterad medlemslista) och den är därför frisk utan smitta. Just nu är med säkerhet följande datorer smittade: Kenneth och Kåre. Flera av oss har fått smittade mail bl a Leif S och Stig N.

1. 011209 Jubileumsbilder nu på nätet: Ca 140 bilder finns nu på nätet. (Har kraschat.)  Kontakta Jan Wal som har lagrat alla  gamla och nya foto.

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)


* * * * * SLUT * * * * *

GÅ TILL > ( 'Aktuella rubriker') > (Top)

* * * * *